MBG rozšiřuje výrobní prostory o novou lakovnu

MBG rozšiřuje výrobní prostory

MBG rozšiřuje výrobní prostory o novou lakovnu

Naše společnost se rozhodla vybudovat ve svém sídle v Sadové ulici v Zábřehu novou halu. Důvodem je stoupající poptávka po našem zboží a nedostatečná kapacita výrobní linky. Kromě zefektivnění produkce bude mít nová hala pozitivní dopad na životní prostředí, protože odpadne doprava do 4 km vzdálené druhé provozovny, kde je momentálně umístěna lakovna.

Naše společnost si vybudovala pevné místo na trhu regálových systémů, jejich dílů a doplňků se zaměřením na atypická řešení (tvarů, rozměrů i materiálů) interiérů prodejen. Hlavním výrobním sortimentem je výroba kovových prvků regálů. Veškeré kovové prvky vyžadují povrchovou úpravu práškovým lakováním a dosud kvůli tomu bylo potřeba díly několikrát denně převážet.

Proto jsme se rozhodli optimalizovat současný provoz a vybudovat novou lakovnu přímo v hlavním sídle. „Stavební práce jsme zahájili v červenci 2014 a dokončení plánujeme na duben 2015,“ říká ke stavbě ředitel MBG Karel Melichařík.

Nové provozy přinesou cca 1550 m2 nových výrobních ploch, které budou odpovídat modernímu standardu. Přínosem bude zefektivnění výrobních procesů a modernizace výrobních technologií, proto naše firma může rozšířit svůj sortiment a výrobní kapacitu. Pozitivním dopadem bude také zmenšení frekvence dopravy mezi stávajícími areály. Nabídneme tím větší stabilitu svých pracovních míst a vytvoříme podmínky k jejich navýšení. Nová výroba sníží energetickou náročnost o 7 %.